Cái tết xa nhà đầu tiên ở xứ người

Hôm nay cũng như mọi ngày , tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi…